تماس با ما

جهت آدرس کلیک فرمائید

این مرکز به دستگاههای پیشرفته جهت  توانبخشی، آسیب های ورزشی، معلولیت

جسمی،ام اس ، پارکینسون، فلج مغزی، سکته مغزی، دردهای مفصلی ، کمردرد

و بیماریهای عصبی،عضلانی و سالمندان با تجهیزات‌پیشرفته راه اندازی شده است.

و دارای تخصصهای فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، کاردرمانی

فیزیوتراپی، گفتار درمانی، روانشناسی ، ارتوپد فنی و … می باشد.

این مرکز در سال ۱۳۹۲ جهت کمک به ارتقاء سطح علمی کشورمان در شهرستان های
ورامین وقرچک با مجوز دانشگاه علمی کاربردی و موافقت موسسه آموزش عالی 
بهزیستی و تامین اجتماعی توسط شرکت آموزشی – پزشکی – ورزشی اریکه پرسپولیس
در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های پزشکیاری – تغذیه – ماساژ – مدیریت فرهنگی و اماکن ورزشی
– حقوق – روانشناسی – مدیریت کسب و کار –  آمادگی جسمانی و تربیت بدنی افتتاح گردید .
رویکرد این مرکز آموزش علومی است که میتواند در کشور و این شهرستان ها ایجاد اشتغال جهت جوانان برومند 
سرزمین پاکمان ایران  نماید .