معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس منصوب شد

علی عماد الدین در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس ابقا شد

با حکم محمد آخوندی، رییس مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس، علی عماد الدین در سمت

معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز ابقا شد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای علی عمادالدین

نظر به مراتب تجارب و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون فرهنگی و دانشجویی

 مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس منصوب می شوید.

نقش معاونت فرهنگی و دانشجویی در بستر سازی برای حضور مؤثر و فعال دانشجویان

در دستیابی به اهداف مرکز ، نقش مهم و بی بدیل است، انتظار دارد با

استعانت از خداوند منان و با برنامه ریزی دقیق و مدون و با کمک استادان و

دانشجویان محترم نسبت به ارتقای سطح فرهنگی مرکز و نیز تسهیل امور مربوط به

دانشجویان اقدام نمائید.

از خداوند منان برای شما توفیق روزافزون را مسئلت دارم.

محمد آخوندی
ریاست مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس

 

 

شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

نظرات بسته است.