دانشگاه علمی کاربردی جهت سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجوی نمونه انتخاب می کند.

 

 

دانشگاه علمی کاربردی جهت سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجوی نمونه انتخاب می کند.
دانشجویانی که دارای شرایط و مدارک ذیل می باشند :

معدل بالا ، طرح پژوهشی و فناوری ، کارآفرینی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری ، سیاسی ، ایثارگری
حداکثر تا پنجشنبه ۹۶/۴/۸ به واحد فرهنگی مراجعه نمایند.

معاونت فرهنگی دانشجویی

شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

نظرات بسته است.