قابل توجه دانشجویان محترم :اخبار امتحانات

راهنمای سالن امتحانات

سالن آمفی تئاتر : ۵۲-۱

کلاس ۱۰۰ : ۹۵-۵۳

کلاس ۱۰۲ : ۱۲۲-۹۶

کلاس ۱۰۵ : دانشجویان درحال تحصیل

________________________________________________________________________________

 دانشجویان گرامی

طبق روال هر ترم پاسخنامه ها عکس دار و دارای شماره صندلی می باشد.

خواهشمند است طبق شماره صندلی مندرج در کارت ورود به جلسه در آزمون شرکت نمائید.

________________________________________________________________________________

 دانشجویان گرامی

طبق مصوبه شورای عالی آموزش قبل از خروج از سالن امتحانات حتما برگه پاسخنامه

را فقط به مراقبین مربوط تحویل نمائید. در غیر این صورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.

شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

نظرات بسته است.