مراسم تكريم دكتر رامين حاجي خاني و معارفه دكتر فرامرز اكرمي به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان تهران برگزار شد

برگزاري مراسم تكريم و معارفه سرپرست واحد استان تهران

مراسم تكريم دكتر رامين حاجي خاني و معارفه دكتر فرامرز اكرمي به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران ، در اين مراسم كه با حضور دكتر اخوان بهابادي معاون آموزشي دانشگاه، روساي موسسات آموزش عالي علمي كاربردي ، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در استان تهران ، روساي مراكز آموزش علمي كاربردي استان تهران ، معاونان ، مديران و كاركنان واحد استان تهران برگزار شد ضمن تقدير و تشكر از زحمات دكتر حاجي خاني ، رييس اسبق دانشكاه جامع علمي كاربردي واحد استان تهران ، دكتر اكرمي به عنوان سرپرست جديد استان تهران معرفي شد.
همچنين به پاس زحمات دكتر حاجي در دوران تصدي رياست واحد استان تهران لوح تقدير از سوي دكتر اميد رييس دانشگاه جامع علمي كاربردي توسط دكتر اخوان به ايشان اهدا شد . حكم انتصاب اكرمي نيز توسط دكتر اخوان معاون آموزشي دانشگاه به ايشان اعطا گرديد.

شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

نظرات بسته است.