سفير سلامت دانشجو و جوان ببینید؟…………

سفير سلامت دانشجو لطفا کلیک کنید سفير سلامت جوان دانشجو لطفا کلیک کنید

رهبرانقلاب: همین شما جوانها، در منطقه توانستید آمریکای مستکبر را به زانو دربیاورید و شکست بدهید.

رهبرانقلاب: همین شما جوانها، در منطقه توانستید آمریکای مستکبر را به زانو دربیاورید و شکست بدهید. اشاره رهبرانقلاب به نابودی داعش در سوریه و عراق. ۹۶/۹/۱    

مهمترین رویدادهای ورزشی را در کانال اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک

مهمترین رویدادهای ورزشی را در کانال اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک پیگیری کنید با لینک زیر  به کانال ورزش قرچک بپیوندید varzeshegharchak @

اطلاعیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي جهت خودمراقبتي

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي باهمكاري دانشگاههاي كشور درنظردارد جهت خودمراقبتي افراد و هدفداري بهداشت و روان به منظور حفظ حيات و تامين و ارتقاي سلامت خانواده ها،طرح سفيران سلامت رادرسطح دانشگاهها برگزار نمايد. دانشجويان مي توانند جهت ثبت نام به سايت Www.health.sbmu.ac.ir مراجعه نمايند. شرايط عضويت:١- استعداد علايق فردي ٢-قابليت فراگيري ٣- قدرت […]