اطلاعیه مربوط به عدم انتخاب واحد دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی
باسلام

دانشجویانی که انتخاب واحد ننموده اند و یا انتخاب واحد آنها با برنامه درج شده مطابقت ندارد. مطابق زمان تعیین شده زیر به واحد آموزش مراجعه نمایند.

باسپاس
مدیریت آموزش

*کاردانی و کارشناسی ۱-۹۶-۹۵ و ماقبل
۹۷/۰۷/۱۴

* کاردانی و کارشناسی ۲-۹۶-۹۵
۹۷/۰۷/۱۵

* کاردانی ۱-۹۷-۹۶
۹۷/۰۷/۱۶

* کارشناسی ۱-۹۷-۹۶
۹۷/۰۷/۱۷

*کاردانی و کارشناسی ۲-۹۷-۹۶
۹۷/۰۷/۱۸

شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

با خیالی آسوده یک نظر بگذارید...