اطلاعیه جهت برگزاری امتحانات-۳

♻️ دانشجویان گرامی
طبق مصوبه شورای عالی آموزش قبل از خروج از سالن امتحانات حتما برگه پاسخنامه را فقط به مراقبین مربوط تحویل نمائید. در غیر این صورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.
شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

با خیالی آسوده یک نظر بگذارید...