اطلاعیه

به اطلاع می رساند دانشجویانی که تاکنون موفق به دریافت کارت دانشجویی نشده اند به واحد فرهنگی مراجعه نمایند.

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند و یا انتخاب واحد آنها نیاز به ویرایش دارد تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۷ به واحد آموزش مرکز مراجعه نمایند

دیدار محمدرضا غضنفری مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) قرچک با رییس دانشگاه اریکه پرسپولیس

برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا در دانشگاه اریکه پرسپولیس

در دانشگاه اریکه پرسپولیس برگزار شد: کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی برگزار شد

با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس و اداره ورزش و جوانان قرچک کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی شبکه های اجتماعی و تاثیر آن برخانواده

این کارگاه با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان قرچک برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در دانشگاه اریکه پرسپولیس

با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس و اداره ورزش و جوانان قرچک کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برگزار شد.