نویسنده's Archive

دیدار رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان قرچک وجمعیت فرزندان شاهد وایثارگر شهرستان با رئیس جدید دانشگاه اریکه پرسپولیس

   

Continue reading...

معاون آموزش مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس منصوب شد

معاون آموزش مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس منصوب شد

Continue reading...

شوراها

This item was filled under [ دسته‌بندی نشده ]

Continue reading...

.ارتباط با معاونت

This item was filled under [ دسته‌بندی نشده ]

Continue reading...

برنامه هفتگی

This item was filled under [ دسته‌بندی نشده ]

Continue reading...

امور دانش آموختگان

This item was filled under [ دسته‌بندی نشده ]

Continue reading...

ارتباط با مدرسان

This item was filled under [ دسته‌بندی نشده ]

Continue reading...

ارتباط با مدیران

This item was filled under [ دسته‌بندی نشده ]

Continue reading...

امور مدرسان

This item was filled under [ دسته‌بندی نشده ]

Continue reading...

مدیران گروه آموزشی

This item was filled under [ دسته‌بندی نشده ]

Continue reading...