اولین نشست تخصصی اخلاق در رسانه های ورزشی باحضور مدیر عامل اریکه پرسپولیس ،داریوش سودی

اولین نشست تخصصی اخلاق در رسانه های ورزشی باحضور مدیر عامل اریکه

مسابقات فوتبال جام امام علی (ع) دانشگاه پرسپولیس با حضور مدیر عامل اریکه پرسپولیس ،داریوش سودی

مسابقات فوتبال جام امام علی (ع) دانشگاه پرسپولیس با حضور مدیر عامل اریکه

تست پزشکی پرسپولیسی‌ ها در کلینیک باشگاه پرسپولیس با حضور مدیر عامل اریکه پرسپولیس ،داریوش سودی

تست پزشکی پرسپولیسی‌ ها در کلینیک باشگاه پرسپولیس با حضور مدیر عامل اریکه

سومین نشست هیات امناو مدیر عامل مرکز علمی-کاربردی اریکه پرسپولیس ،داریوش سودی

سومین نشست هیات امناو مدیر عامل مرکز علمی-کاربردی اریکه پرسپولیس

جشن اولین دوره فارغ التحصیلان مرکز پرسپولیس باحضور مدیر عامل اریکه پرسپولیس ،داریوش سودی

جشن اولین دوره فارغ التحصیلان مرکز پرسپولیس باحضور مدیر عامل اریکه

جشن اولین دوره فارغ التحصیلان مرکز پرسپولیس با حضور مدیر عامل اریکه پرسپولیس ،داریوش سودی

جشن اولین دوره فارغ التحصیلان مرکز پرسپولیس با حضور مدیر عامل اریکه

نشست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با ریاست و معاونین دانشگاه علمی کاربردی ومدیر عامل اریکه پرسپولیس داریوش سودی

نشست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با ریاست و معاونین دانشگاه علمی کاربردی و داریوش سودی مدیر عامل اریکه