حضورداریوش سودی مدیر عامل اریکه پرسپولیس در ورزشگاه رئال مادرید

حضورداریوش سودی مدیر عامل اریکه پرسپولیس در ورزشگاه رئال مادرید

حضورداریوش سودی مدیر عامل اریکه پرسپولیس در ورزشگاه آ.ث. میلان ایتالیا

حضورداریوش سودی مدیر عامل اریکه پرسپولیس در ورزشگاه آ.ث. میلان ایتالیا

حضورداریوش سودی مدیر عامل اریکه پرسپولیس در جام جهانی آفریقای جنوبی ۲۰۱۰

حضورداریوش سودی مدیر عامل اریکه پرسپولیس در جام جهانی آفریقای جنوبی ۲۰۱۰