تماس با مرکز معلولین جسمی و حرکتی

جهت آدرس کلیک فرمائید این مرکز به دستگاههای پیشرفته جهت  توانبخشی، آسیب های ورزشی، معلولیت جسمی،ام اس ، پارکینسون، فلج مغزی، سکته مغزی، دردهای مفصلی ، کمردرد و بیماریهای عصبی،عضلانی و سالمندان با تجهیزات‌پیشرفته راه اندازی شده است. و دارای تخصصهای فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، کاردرمانی فیزیوتراپی، گفتار درمانی، روانشناسی ، ارتوپد فنی […]