تماس با مرکز توانبخشی

جهت آدرس کلیک فرمائید   این مرکزدر سال ۱۳۸۱ توسط شرکت آموزشی – پزشکی – ورزشی اریکه پرسپولیس افتتاح گردید که در ابتدا در شهرستان ورامین به نام مرکز توانبخشی سجاد فعالیت مینمود وبعد از یازده سال فعالیت درخشان و راه اندازی بیش از صد کودک معلول  جسمی حرکتی به شهرستان شمیرانات منتقل گردید . […]