مهــــم نیست ضریب هوشیمان چقدر است ….؟! لطفا ببینید

مهــــم نیست ضریب هوشیمان چقدر است و یا چند نفر به ما گفته اند موفق نمیشوی❗️ همه ما درجایی مهارت داریم و مهم این است که آن را پیدا کنیم !

فرمهای کارورزی

فرمهای کارورزی لطفا کلیک کنید

قابل توجه دانشجویان رشته های تربیت بدنی و پزشکیاری

قابل توجه دانشجویان رشته های تربیت بدنی و پزشکیاری کلیه کلاسهای *استاد اکبری *  در این هفته برگزار نمیگردد. ضمنا کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.