اطلاعیه :زمانبندی جهت دریافت گواهی ها

دیدار رئیس جدید دانشگاه و مدیر عامل اریکه پرسپولیس با امام جمعه قرچک

دیدار رئیس جدید دانشگاه و مدیر عامل اریکه پرسپولیس با امام جمعه قرچک

دیدار رئیس ومد یر عامل دانشگاه اریکه پرسپولیس با فرماندار قرچک

دیدار رئیس ومد یر عامل دانشگاه اریکه پرسپولیس با فرماندار قرچک

ثبت نام نیمسال دوم ۹۶-۹۵ در ایام تعطیلات نوروز

ثبت نام نیمسال دوم ۹۶-۹۵ در ایام تعطیلات نوروز

معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس منصوب شد

علی عماد الدین در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس ابقا شد با حکم محمد آخوندی، رییس مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس، علی عماد الدین در سمت معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز ابقا شد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای علی عمادالدین نظر به مراتب تجارب و تعهد جنابعالی، […]

دیدار معاونت فرهنگی دانشگاه اریکه پرسپولیس به همراه فرزندان شاهد وایثارگر شهرستان قرچک از خانواده جانباز دفاع مقدس آقای حسینعلی آخوندی

 

ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس

 

دیدار رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان قرچک وجمعیت فرزندان شاهد وایثارگر شهرستان با رئیس جدید دانشگاه اریکه پرسپولیس

   

معاون آموزش مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس منصوب شد

معاون آموزش مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس منصوب شد

تشکیل ستاد ثبت نام نیمسال دوم ۹۵-۹۶ دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس

تشکیل ستاد ثبت نام نیمسال دوم ۹۵-۹۶