برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی برگزار شد

با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس و اداره ورزش و جوانان قرچک کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی شبکه های اجتماعی و تاثیر آن برخانواده

این کارگاه با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان قرچک برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در دانشگاه اریکه پرسپولیس

با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس و اداره ورزش و جوانان قرچک کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ۴۰ سالگی انقلاب در دانشگاه اریکه پرسپولیس

کارگاه آموزشی ویژه ۴۰ سالگی انقلاب با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی شرق استان تهران برگزار شد. در ابتدای مراسم الهه پیامی طی سخنانی با تاکید بر اقدامات قابل توجه نظام مقدس جمهوری اسلامی طی چهل سال پس از انقلاب، اظهار داشت: دستاوردهای ارزشمند کشور […]

کارگاه آموزشی “مدیریت استراتژیک روابط عمومی در فضای مجازی” با تدریس دکتر حمید شکری خانقاه به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک و دانشگاه اریکه پرسپولیس و با حضور مدیران روابط عمومی های ادارات و حوزه های ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از مدیران روابط عمومی ادارات قرچک برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در دانشگاه اریکه پرسپولیس

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، ادارات ورزش و جوانان و بهزیستی قرچک برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

باهمکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و اداره بهزیستی شهرستان قرچک کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.

سمینار و کارگاه ها

کاربر گرامی مطالب این صفحه در حال بارگذاری میباشد از شکیبایی شما سپاسگزاریم