برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در دانشگاه اریکه پرسپولیس

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، ادارات ورزش و جوانان و بهزیستی قرچک برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

باهمکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و اداره بهزیستی شهرستان قرچک کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای پس از ازدواج در دانشگاه اریکه پرسپولیس

باهمکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان قرچک و مرکز مشاوره مهر نیکان کارگاه آموزشی مهارتهای پس از ازدواج برگزار شد.

کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر برگزار شد

باهمکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قرچک کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی “پیشگیری از رفتارهای پر خطر

کارگاه آموزشی “پیشگیری از رفتارهای پرخطر” برگزار شد با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک کارگاه آموزشی “پیشگیری از رفتارهای پر خطر” برگزار شد. در اين كارگاه دانشجویان، ضمن آشنايي با علت هاي روي آوردن افراد به مواد مخدر، روش هاي مختلف تشخيص اعتياد و نحوه […]

کارگاه آموزشی مبارزه با دخانیات در دانشگاه اریکه پرسپولیس

به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و ا همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت یک دوره کارگاه آموزشی مبارزه با دخانیات در این انشگاه برگزار شد. این کارگاه با حضور دانشجویان رشته مددکاری همراه بود و مباحثی همچون مضرات مصرف دخانیات برای افراد جامعه در این کارگاه مطرح گردید.

سمینار و کارگاه ها

کاربر گرامی مطالب این صفحه در حال بارگذاری میباشد از شکیبایی شما سپاسگزاریم