اطلاعیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي جهت خودمراقبتي

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي باهمكاري دانشگاههاي كشور درنظردارد جهت خودمراقبتي افراد و هدفداري بهداشت و روان به منظور حفظ حيات و تامين و ارتقاي سلامت خانواده ها،طرح سفيران سلامت رادرسطح دانشگاهها برگزار نمايد. دانشجويان مي توانند جهت ثبت نام به سايت Www.health.sbmu.ac.ir مراجعه نمايند. شرايط عضويت:١- استعداد علايق فردي ٢-قابليت فراگيري ٣- قدرت […]

كسب مدال طلا در مسابقات تورنومنت بين المللي باكوتوسط دانشجوي تربیت بدنی اریکه پرسپولیس

كسب مدال طلا در مسابقات تورنومنت بين المللي باكوتوسط دانشجوي تربیت بدنی اریکه پرسپولیس

جشنواره خانوادگی فرهنگی ورزشی انقلاب

جشنواره خانوادگی فرهنگی ورزشی انقلاب